Elektronikusan aláírt (e-hiteles) fordítás

Az elektronikusan bélyegzett dokumentumok PDF-file-ok, melyeket emailben küldünk meg, Ön e-mailben továbbíthatja őket a címzettnek, aki hitelességükről az interneten győződhet meg.

Előnyök

Fordítóirodánk az elektronikus dokumentumhitelesítés terén piacvezető NETLOCK minősített elektronikus bélyegző-szolgáltatását használja.

Az elektronikusan aláírt teljes bizonyítóerejű magánokiratok ugyanazzal a joghatással bírnak, mint a nyomtatott, lebélyegzett, aláírt dokumentumok, és az Európai Unió összes tagállamában elfogadottak.

tanúsítvány
eidas-hitelesítés

A bélyegző megfelel az eIDAS (az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról) és az E-ügyintézési tv. (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény) előírásainak, és hosszú távon hiteles marad.

Elektronikus bélyegző ("aláírás") ellenőrzése
#1 AcrobatReaderrel

1. Az e-hiteles dokumentumot Acrobat Readerben kell megnyitni. A fejlécben (a célnyelven) olvasható, hogy mit kell tenni:

e-hiteles-fordítás

2. Kattintsa meg a fejlécet! A hitelesítésszolgáltató az interneten keresztül igazolja vissza, hogy a dokumentum érvényes, hogy mikor lett aláírva, hogy azóta nem módosult, és hogy a bizalom forrása az EU (mindezt az eszköz operációs rendszerének nyelvén):

e-hiteles-fordítás

3. Az Aláírás tulajdonságok… gombra kattintva bővebb információk jelennek meg:

tanúsítvány

4. Az Aláírói tanúsítvány igazolja a dokumentum letagadhatatlanságát és az EU-rendeletnek való megfelelőséget:

tanúsítvány

Elektronikus bélyegző ("aláírás") ellenőrzése
#2. online szolgáltatásokkal

Az e-hiteles dokumentumok ellenőrizhetők

valamint online

Mi lesz a papíralapú fordítás-hitelesítés sorsa?

Továbbra is készítünk ilyeneket; nyomtatott dokumentumaink biztonsági elemeit részletesen a Sicherheitselemente gedruckter Dokumente (ungarisch-ubersetzer.hu) ill. a nyomtatott dokumentumaink biztonsági elemei (nemet-forditas.eu) oldalakon ábrázoltuk. A jövő azonban az e-hiteles dokumentumoké, mert hamisíthatatlanok.

Jogszabályi háttér

Fordítóirodánk az elektronikus azonosításról és az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (eIDAS) által szabványosított tanúsítvány szerinti elektronikusan aláírt dokumentumokat bocsát ki. A 22. cikk értelmében...

(1) Valamennyi tagállam bizalmi listákat állít össze, tart fenn és tesz közzé, amelyeken szerepelnek a felelőssége alá tartozó minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó információk, valamint az e szolgáltatók által nyújtott minősített bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó információk.

Amint az a tanúsítványon látható, a bizalom forrása az EUTL (European Union Trusted Lists; az Európai Unió bizalmi listái).

Ennek hivatalos weboldalán EU Trust Services Dashboard (europa.eu) közzétett magyar elektronikus aláírás- ill. bélyegző-kibocsátók között szerepel is a Netlock ZRt.

35. cikk Az elektronikus bélyegző joghatása 

(3) A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus bélyegzőt valamennyi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus bélyegzőként.

41. cikk Az elektronikus időbélyegző joghatása

(3) A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus bélyegzőt valamennyi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus bélyegzőként.

52. cikk Hatálybalépés

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Fentiek alapján e-hiteles dokumentumainkat az Európai Unió valamennyi tagállamának hivatalai és hatóságai kötelesek elfogadni mint általunk fordítottat.

Az elektronikus aláírás rövid története

Amióta emberek jogokat vagy javakat biztosító dokumentumokat állítanak ki, léteznek módszerek ezek hitelesítésére is. A hitelesítés annak biztosítása, hogy bárki, akihez a dokumentum eljut, biztosítva legyen afelől, hogy azt valóban az a hatóság állította ki, amelynek ez a hatáskörében áll.

A hitelesítési technika mindig olyan eljárás volt, amelyet az átlagember az adott korban nem érhetett el. Hitelesítettek viaszpecséttel, egyedi tintával és papírral. A közjegyzők és a fordítóirodák a mai napig trikolor zsinórral fűzik össze a lapokat, az ügyvédek dombornyomó ún. szárazpecsétet használnak, s még mindig dívik a jó öreg szabadkézi aláírás. A legszigorúbban biztosítandó dokumentumok, mint pl. a bankjegyek, csak úgy hemzsegnek a biztonsági elemektől: színváltó, metszetmély és irizáló nyomat, fémszál, vízjel, Braille-írás és mikroírás.

Azonban bármilyen technikát is fejlesztettek ki a kibocsátók, azokat mások előbb-utóbb megtanulták hamisítani. A felsorolt technikák ma már széles körben elérhetők, és az aláírást is le lehet utánozni. Az információs társadalom korának megfelelően ezért fejlesztették ki az elektronikus aláírást ill. bélyegzőt.

E-hiteles dokumentumok

Az elektronikusan aláírt vagy hitelesített dokumentumok hitelessége internetre csatlakoztatott számítástechnikai eszközökkel ellenőrizhető. Ez minden korábbi hitelesítéssel ellentétben bizonyítja azt is, hogy az aláíró a jelenleg is olvasható tartalommal állította elő a dokumentumot, abban egyetlen pixel sem változott meg. Az ilyen PDF-ekben (jellemzően a fejlécben) elhelyezett aláírásmezőre kattintva egy független aláírás- ill. bélyegzőszolgáltató igazolja vissza, hogy ki (mely szervezet) és mikor állította ki az adott iratot.

Az e-hiteles dokumentumok korszakában egy másik probléma is a múlté. Elvileg a postai küldemények átvételének igazolására fejlődött ki a tértivevény intézménye. A postás a kézbesítési helyen aláíratta a tértivevényt a címzettel, majd átadott neki egy lezárt borítékot. Azonban mit is igazolt ez az elismervény? Kizárólag egy átvétel tényét. Hogy mi volt pontosan a borítékban, azt nem (az ajtóban odafirkantott szignók csalhatatlanságát nem is firtatva). Tehát a múltban az irat – sőt a boríték – tartalmáról feladó és címzett elvileg bármit állíthatott.

Az írásos kommunikáció digitalizálása megoldást nyújt erre is. A tartalom mind a feladó, mind a címzett által letagadhatatlan. Magának a kézbesítésnek a letagadhatatlanságát az állami hatóságok egyre inkább ügyfélkapukkal, cégkapukkal biztosítják úgy, hogy az azokba érkeztetett dokumentumok jogszabály szerint átvettnek minősülnek.

Itt kérhet ajánlatot hivatalos fordításra

Itt kérhet ajánlatot cégiratok hiteles fordítására

angol zászló német zászló