Német-magyar transzkreáció

Mit értünk transzkreáció alatt?

Nemzetközi kampányok esetében gyakran nem elegendő a marketingszövegek konvencionális fordítása. A globális márka megfelelő lokális fogadtatásához sokkal inkább a szövegek kreatív újraalkotására van szükség.

A fordítás és a tartalomgenerálás között elhelyezhető transzkreáció célja, hogy a forrásnyelvi üzenetet olyan hatékonysággal adjuk át, mintha az a célnyelven született volna, a célpiacon azonos intellektuális és érzelmi választ kiváltva. A kreativitásnak csak a márkára jellemző hangnem megtartása szabhat határt. A transzkreáció tehát a fordítás és a tartalomgenerálás között helyezhető el; merész átalakításokat produkálhat, aminek célja azonban mindig az eredeti márkaüzenet közvetítése.

Ajánlatkérés

Több file kiválasztása: CTRL-katt

Biztonsági kód

Adatkezelési tájékoztató felugró ablakban 🗔*

Munkamódszerünk

A munka megkezdése előtt megvizsgáljuk a referenciaanyagokat: a céges identitást, a korábbi kampányokat és az aktuális kampányhoz készült vizuális anyagokat. Meg kell értenünk megrendelőnk kreatív szándékát és a kampány szerepét a vállalat életében.

A transzkreáció nem matematikai műveletsor, amelynek egyetlen helyes megfejtése létezik. Már első szövegjavaslatainkkal több, szinonímákkal, többszörös jelentésekkel, idiómákkal, szójátékokkal generált – de jelentősen eltérő – változatot is bemutatunk. Kerüljük a feladattól eltérő alternatívákat ill. azokat amelyek a gyakorlatban nem működnének, pl. mert túl sok figyelmet vagy előismeretet előfeltételeznek.

Ezek után a célnyelvi szöveget közvetlenül visszafordítjuk a forrásnyelvre. A kommentált visszafordítás célja, hogy visszatükrözze a nüanszokat, az összes konnotációt a célnyelven. Erre a célnyelvet / célkultúrát nem ismerő megrendelőnek van szüksége, hogy ellenőrizhesse a transzkreációt. Indoklást is mellékelünk, amely betekintést nyújt a forrás kihívásaira adott megoldások működésmódjába. A formális nyelvezetű, nyelvészeti igényű indoklás t.k. az alábbiakat tartalmazza:

Ha valami sértené a helyi kultúra érzékenységét, hatályos jogszabályba ütközne vagy negatív visszhangra számíthat, javaslatokat teszünk alternatív megoldásokra.

A felkínált megoldások mindegyikének természetesnek kell hangzania.

A proof-editing az adaptáció végső polírozása; két része a szerkesztés és a lektorálás. A szerkesztés a szövegfolyam és a stiláris minőség javítása: kiszűrjük a nemkívánt kétértelműségeket, pótoljuk a kihagyott szavakat, konzisztens stílusra törekedve. A lektorálás a szerkesztett adaptáció végső áttekintése. Az eredeti anyagot itt már nem figyeljük, csak a kész szöveg gördülékenységét, könnyű elmondhatóságát. Tipográfiailag formázzuk a szöveget.

A munka megküldése után is készséggel állunk ügyfelünk kérdései elébe.

angol zászló német zászló