Német tolmácsolás

A költségesen megszervezett többnyelvű rendezvények kritikus eleme a szakszerű tolmácsolás. Tolmácsaink alapdiplomájukon felül egyetemi konferenciatolmács végzettséggel és többéves külföldi tapasztalattal rendelkeznek. Minden helyzetben jogosultak tolmácsolni: legyen szó diplomáciai eseményekről, hatósági eljárásokról, üzleti tárgyalásokról, ipari oktatásról – tolmácsaink évtizedes tapasztalat biztosítja, hogy minden helyzetben feltalálják magukat. Tolmácsaink diákként és / vagy munkavállalóként hosszú éveket töltöttek nyelvi környezetben, ismerik a kultúrát, részesei voltak vagy még most is azok. Ez nemcsak a szaknyelvi tartalmak fordításakor hasznos, hanem a kultúrák közötti kommunikáció egészében és a legkülönfélébb helyzetekhez való alkalmazkodásban. Tolmácsaink szakmai konferenciákon, hatóságok előtt, bíróságon, hivatalokban, ügyvédi, jegyzői tárgyalásokon, az egészségügy berkeiben, valamint a szociális ellátásban egyaránt megállják a helyüket.

Ajánlatkérés

Több file kiválasztása: CTRL-katt

Biztonsági kód

Adatkezelési tájékoztató felugró ablakban 🗔*

Német tolmácsolás árak1

Magyar-német-magyar tolmácsolás (mennyiségtől függően) - Ft / óra
Szaknyelvi felár (jogi, kereskedelmi, műszaki) 10 - 30%
Aznapi felár 50%
Mennyiségi kedvezmény (többnapos elfoglaltság esetén) 10 - 20%
Útiköltség Budapesten kívül 150 Ft / km

1Tört órák esetén negyedórás alapú elszámolás (nincsenek "megkezdett órák" vagy "félnapok".) Megrendelésenként legalább 2 óra tolmácsolási díjat felszámítunk. Többnapos munka esetén a Megrendelő gondoskodik a tolmács ellátásáról és elszállásolásáról. A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Fizetés díjbekérő számla kiállítását követően előre utalással (bármilyen valutában) vagy a helyszínen készpénzben (HUF, EUR, CHF, USD, GBP).

Ingatlan-adásvételek tolmácsolása, szerződés fordítása

Ha ingatlan-átruházási tárgyalásra rendel tolmácsot, kérjük, legkésőbb 48 órával a tárgyalás előtt küldje meg a szerződés(terve)t. Kívánságára féláron (3,- Ft / leütés) előre lefordítjuk. Felkészülésként célszerű megismernünk a mellékleteket is: tulajdonátruházási engedély, birtokbaadási jegyzőkönyv, haszonélvezetről való lemondás, meghatalmazás, iratletéti szerződés, stb.

Alapdíj (első 2 óra):

A 3. órától minden óra tolmácsolási díja: Ft (tört órák esetén az elszámolás negyedórás alapú).

Kérjük, biztosítsa, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ügyvédi / jegyzői tárgyalásra. A gyakorlatban 1,5 óra kizárólag akkor elegendő, ha a felek előzetesen minden részletet egyeztettek, nem kérnek módosításokat, jogszabályi felvilágosításokat az eljáró ügyvédtől / jegyzőtől. A jellemző időköltség 2 - 2,5 óra.

Fontos tippek tolmács rendeléséhez

Avassa be tolmácsát minél több részletbe. Felelős árajánlat adásához a legszükségesebb információk a következők:

Még jobb, ha a következőket is tudjuk:

A legjobb minőség érdekében érdemes minden olyan anyagot megküldeni, ami a feladattal kapcsolatban áll. Szánjunk időt a tolmáccsal való egyeztetésre, segítsük, hogy segíthessen! Általános Szerződési Feltételeink 9.5. pontja szerint a Fordítóiroda és a megbízásában eljáró tolmácsok és fordítók a birtokukba jutó valamennyi információt szigorúan bizalmasan és titkosan kezelik.

Megbízás menete

  1. Töltse ki az ajánlatkérő űrlapot és csatoljon meg minden olyan anyagot, ami segítheti a tolmács felkészülését! Sürgős esetben telefonáljon is!
  2. Árajánlatunk általában még aznap, sokszor órákon belül megjelenik e-mail fiókjában.
  3. Ha elfogadja ajánlatunkat, kérjük írásban jelezzen vissza!
  4. Megrendeléséről díjbekérő számlát küldünk a szamlazz.hu rendszerén keresztül.
  5. Fizetés előre utalással vagy készpénzben a helyszínen.
  6. A díjbekérőt végleges (és teljesített) számlává alakítjuk.

A tolmácsolás típusai

A tolmácsolás két alaptípusa a konszekutív (követő) tolmácsolás és a szinkron- (vagy egyidejű) tolmácsolás. A további típusok vagy a tolmácsolás helyzeteit vagy tartalmait jelölik, de mindig a nevezett két alaptípusba sorolhatók.

I. Konszekutív tolmácsolás

A tolmácsolás a gondolatonként tagolt forrásnyelvi szöveg elhangzását követően hangzik el. A szakaszok hossza a tolmács előismereteitől és a jegyzetelés lehetőségének meglététől függően az egymondatostól a 7-8 perces gondolatmenetekig terjedhet. Hosszabb egységeket a tolmács speciális jegyzeteléstechnikával rögzíti. Mivel ez csak támpontokat jelenthet, a tolmácsnak meg is kell értenie a szöveg tartalmát. Amennyiben ez magas specializáltság vagy rövid határidős megbízás miatt nem adott, a szakaszok hosszán értelemszerűen csökkentik. A konszekutív tolmácsolás az előadás / beszélgetés időtartamát mindenféleképpen másfél – kétszeresére növeli.

Kísérő tolmácsolás

A kísérő tolmács egyesíti a tolmács, az ügyintéző, a host vagy hostess és akár az idegenvezető szerepét. A tolmács a külföldi vendéget érkezéstől távozásig támogatja a legkülönfélébb helyzetekben, időpontokat egyeztet, programokat foglal, tájékozódik és tudósítja vendégét a helyi ügyekről, s persze tolmácsol a tárgyalásain.

Közösségi tolmácsolás

A közösségi tolmácsolás az intenziválódó migrációval együttjáró igényeket fedi le. Gyakran jelentős szociális különbségek áthidalásában segít; az egyik oldalon tájékozatlan, gyakran hátrányos helyzetű emberek állnak, a másikon bonyolult jogszabályok szerint működő intézmények és szervezetek. Tipikus esetei a menedékjogi, szociális kérelmek személyes benyújtása, a kérelmezők tájékoztatása. Helyszín szerint megkülönböztetnek még bírósági és hatósági tolmácsolást is.

Részben ide sorolható az egészségügyi tolmácsolás is, hiszen a nyelvet nem beszélő bevándorlóknak előbb-utóbb orvosi ellátásra is szüksége lesz. (Az egészségügyi tolmácsolás másik klientúrája az egyes országok egészségügyi rendszerének eltérő fejlettsége, ill. árai miatti "egészségturizmus"; pl. sok magyar vesz igénybe a hazainál korszerűbb sugárterápiát német nyelvterületen, de pl. sok osztrák és német ember jár Magyarországra fogászati ellátásért.)

Távtolmácsolás (remote interpreting)

Távtolmácsolás esetében a beszélgető felek általában közös helyiségben vannak, míg a távtolmács VoIP (Voice Over Internet Protocol) összeköttetésen keresztül végzi munkáját, de vannak esetek háromoldalú konferenciahívásokra is. A távtolmácsolás rugalmasabb és olcsóbb, mint a helyszíni tolmácsolás, mert a tolmács a saját íróasztala mögül segíthet. A távolság gyakran előnyére is válik a fordítás minőségének olyan megterhelő helyzetekben, mint pl. a sürgősségi betegellátás vagy a börtönpszichiátriák. A távtolmácsolás – ami gyakran közösségi tolmácsolás – legfőbb igénybevevői egészségügyi, szociális, igazságügyi intézmények, hatóságok, hivatalok, de akad köztük privát egészségügyi intézmény is.

A videótolmácsolással foglalkozó cégek egy része csak szoftveres platformot, de némelyik célhardvert (tableteket) is rendelkezésre bocsát a hálózatukhoz csatlakozó intézményeknek. A legnagyobb szolgáltatóknál előfizetéses rendszerben használható szolgáltatás több tucat nyelven elérhető, napszakokra beosztott tolmácsok százaival. A 2010-es évektől felépült távtolmácsolási piacon egyre több szolgáltató verseng, s ezt a folyamatot a koronavírusjárvány jelentősen előrelendítette.

II. Szinkrontolmácsolás

A tolmácsolás a forrásnyelvi szöveggel egy időben (azzal szinkronban) hangzik el; a tolmács fél – egy mondat késéssel formálja meg a célnyelvi szöveget. Szinkronban tolmácsolják a konferenciákon elhangzó előadások és beszédek nagy részét, de előfordul sajtótájékoztatókon is. A szinkrontolmácsok hangszigetelt kabinban, fejhallgatóval és mikrofonnal felszerelve követik, ill. fordítják az elhangzottakat. Jellemzően nyelvpáronként két tolmács alkot egy kabinszemélyzetet, akik 20-25 percenként váltják egymást, aholis az éppen nem beszélő tolmács is aktív részese marad a munkának: a beszéd értelmezésével és megformálásával elfoglalt társának adatokat jegyez fel, információkat keres ki az internetről, stb.

Konferenciatolmácsolás

A nemzetközi konferenciákon sok ember szorul a tolmácsok munkájára. Ilyenkor a tolmácsoknak kabinokat állítanak, melyben fejhallgatón követik az eseményeket és mikrofonba beszélnek. A célnyelvi szöveget kábelen az asztali egységekbe vagy (egyre inkább) rádión közvetítik hordozható vevőegységekbe. A hallgatóságnak megvan a lehetősége több csatorna közötti váltásra is. Mivel a szakmai konferenciákon az előadók gyakran prezentációt is kivetítenek, és a hallgatóságot egyéb információkkal látják el egy kivetítőn, gondoskodni kell arról, hogy mindezt a tolmács is láthassa. Van úgy, hogy a komolyabb szakmai anyagokat előre megkapják, de a konferenciatolmácsolás mindenképpen a legtöbb felkészülést igénylő feladat.

Médiatolmácsolás

Élő televíziós események idegenajkú vendégeinek tolmácsolása; a célnyelvi szöveget a lehető legkevesebb késéssel kell elmondani (és kisugározni). A tolmács kabinban dolgozik.

Fülbesúgó tolmácsolás

Ha egy rendezvényre nem szerveztek tolmácstechnikát, mert csupán 1-2 személynek kell a hallgatóság soraiban tolmácsolni, akkor a tolmács ezek közvetlen közelében foglal helyet és suttogva közvetíti az elmondottakat.

hivatalos német tolmács
angol zászló német zászló